Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Rekrutacja 2018/2019

2018-02-25

W roku szkolnym 2018/2019 „Chreptowicz” oferuje gimnazjalistom 4 klasy pierwsze:

 

klasa 1AC

biologia, język angielski oraz chemia lub język polski (klasa biologiczna z rozszerzonym językiem angielskim)

Jest to nowy kierunek w naszej ofercie. Przedmioty rozszerzane od klasy pierwszej to biologia i język angielski, a od drugiej klasy uczeń dokonuje wyboru między chemią a językiem polskim. Klasa ta daje szerokie możliwości kontynuowania nauki na wielu kierunkach studiów.

Uczniowie, którzy jako trzeci przedmiot rozszerzony wybiorą chemię, moga ubiegać się o indeksy na te same kierunki, co absolwenci klasy E. Patronat naukowy nad naszymi bio-chemami sprawuje Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kochanowskiego, UMCS, co uatrakcyjnia szkolny program nauczania poprzez udział w warsztatch i projektach organizowanych przez te uczelnie.

Uczniowie, którzy wybiorą język polski rozszerzony, mają w perspektywie klasyczne studia na kierunkach filologicznych, dziennikarskich, historycznych, filozofii, kulturoznawstwie, psychologii. Uczniowie mają możliwość uczestnictwa w zajęciach akademickich na UJK w Kielcach w ramach umowy z tą uczelnią. Mogą też brać udział w ćwiczeniach dziennikarskich na Wydziale Dziennikarskim UJK.

Przedmioty punktowane to: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia (wyższa ocena).

 

klasa 1B

matematyka, fizyka, informatyka lub język angielski (klasa matematyczno-fizyczno-informatyczna lub matematyczno-fizyczno-lingwistyczna)

Jest to klasyczny, istniejący „od zawsze” w naszej szkole słynny mat-fiz. Uczniowie w tej klasie, w czasie codziennej nauki oraz przygotowań do licznych konkursów, otrzymują wiedzę i umiejętności gwarantujące doskonałe zdanie matury w zakresie rozszerzonym. Nowoczesna forma zajęć łączona ze stosowaniem technik komputerowych wpisuje się we współczesny system kształcenia i sprawia, że drzwi prestiżowych uczelni, np. technicznych czy ekonomicznych, stoją przed naszymi absolwentami otworem.

Przedmioty punktowane to: język polski, matematyka, język obcy, fizyka.

 

 

klasa 1D

matematyka, geografia, informatyka lub język angielski (klasa matematyczno-geograficzno-informatyczna lub matematyczno-geograficzno-lingwistyczna)

Klasa oferuje zwiększoną liczbę godzin z geografii, matematyki oraz informatyki lub języka angielskiego. Poprzez taki zestaw przedmiotów rozszerzonych uczniowie uzyskują przygotowanie ułatwiające im podjęcie studiów na kierunkach ekonomicznych, menadżerskich, technicznych, geograficznych i zarządzaniu. Uczniowie tej klasy mają nieograniczoną ilość godzin przeznaczonych na wycieczki do wielu ciekawych miejsc. Uczniowie odnoszą w konkursach, olimpiadach i projektach związanych z geografią, przedsiębiorczością i ekonomią wiele sukcesów (np. w nagrodę za świetny autorski projekt organizator projektu „Firma marzeń” ufundował uczniom atrakcyjny wyjazd do Szwajcarii).

Przedmioty punktowane to język polski, matematyka, język obcy, geografia.

 

 

klasa 1E

biologia, chemia, matematyka (klasa biologiczno-chemiczna z matematyką)

Od wielu lat jesteśmy liderami w ilości zdobytych przez naszych absolwentów indeksów na oblegane kierunki: lekarski, stomatologiczny, farmację, weterynarię, biotechnologię, genetykę, psychologię. Przygotowujemy do studiowania na kierunkach medycznych, przyrodniczych i rolniczych. Program nauczania jest wzbogacony o treści medyczne, biotechnologiczne i ekologiczne, o udział w projektach i warsztatach naukowych na SGGW, o zajęcia terenowe w ramach patronatu UJK, UJ i UMCS. Zajęcia odbywają się w bardzo dobrze wyposażonych pracowniach przedmiotowych, z wykorzystaniem sprawdzonych metod nauczania, opartych na korelacji międzyprzedmiotowej. Potwierdzeniem poziomu prowadzonych zajęć są bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie rozszerzonym z biologii, chemii i matematyki oraz imponujące sukcesy w olimpiadach i konkursach przedmiotowych na najwyższych szczeblach.

Punktowane przedmioty to: język polski, matematyka, język obcy, biologia lub chemia (wyższa ocena).

 


„Chreptowicz” oferuje gimnazjalistom naukę następujących języków obcych: język angielski, język niemiecki, język francuski, język hiszpański, język rosyjski. W ramach nauki każdego języka obcego uczniowie stają na podium olimpiad i konkursów lingwistycznych oraz realizują ciekawe międzynarodowe projekty językowe.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Administrator
Data utworzenia:2018-02-25
Data publikacji:2018-02-25
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:119